Gayri Nakdi Krediler

 

Teminat mektupları

 

Yurtiçi veya yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine, resmi kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilere hitaben verilen bir kredi türüdür.

 

Akreditif (Letter of Credit) 
 

 

KabulAval Kredileri